Ditte Young | Forfatter | Dyretelepatør | Clairvoyant | Equicoach | Underviser på Dyretelepatør Uddannelsen

Sidste debatindlæg fra mig og så er den vist også lukket herfra! – Part 3:

af Ditte Young · 27. oktober 2019

Jeg kan læse, at der sker mange misforståelser derude i Facebook land og der er STADIG ikke nogen af jer dyrlæger, der er sure på mig, som spørger mig, hvad det er der er sket. Så det vil jeg nu hjælpe jer med at få en afklaring på.

1) Jeg er uddannet psykoterapeut på den 4-årige uddannelse som er godkendt af Psykoterapeut Foreningen. Jeg er også uddannet Clairvoyant, men det er ikke en anerkendt uddannelse. Jeg har diverse lange kurser indenfor forskellige behandlingsmetoder, alt fra KST til healing til nervesystemet, chok og traumer, familieterapi, kranie nerver og meget mere.

Når jeg arbejder som telepatør, så er det en intuition x 100 jeg har trænet i de sidste 18 år, hvor jeg åbenbart kan se: Et dyrs temperament, personlighed, hvad den føler om sin ejer og hvad den har brug for hjælp til. Dette giver også en forklaring på en given adfærdsproblematik, hvis man kunne tillægge et dyr at have et adfærdsmæssigt problem. Mit arbejde handler derfor om at hjælpe ejeren TERAPEUTISK med at forstå deres dyr endnu bedre. Ved at sætte ord på det jeg mærker. Jeg ved godt, at et dyr ikke kan tale! Hvis jeg mærker noget fra dyrets krop som jeg gør, så henviser jeg til en dyrlæge. Det har jeg altid gjort i de 18 år jeg har været i gang og det vil jeg fortsætte med at gøre. Jeg har derfor ikke én eneste session, hvor jeg IKKE henviser til en dyrlæge.

2) Jeg indgår en samarbejdsaftale med nogle dyrelæge klinikker, fordi at de spørger mig, om vi skal forsøge at gå frem sammen og hjælpe dyrene med det vi kan hver især. Jeg takker pænt ja tak. Jeg glædes, fordi at vi nu sammen kan sikre en meget høj faglighed sammen og undgå misforståelser i den ene og den anden lejr, som kan ske og som i særdeleshed vidst sker nu under denne debat også.

3) Jeg har aldrig sagt, at jeg stiller diagnoser og gør det selvfølgelig heller ikke. På TV2 News udtaler jeg også på landsdækkende TV, at diagnoser er noget dyrlægen stiller, da det er dem, der er uddannet til det. Det giver ingen mening, at tro andet, særligt slet ikke, hvis man har overværet mit arbejde. Det er jo præcis dét som hele brobygningsarbejdet går ud på.

Jeg fornemmer dyrets personlighed, adfærdsproblemer, hvad den bliver motiveret af og hvad vi gør ved det, samt de relationelle problemer, hvis disse forefindes. Når det kommer til helbredet, er det dyrlægens job og gudskelov for, at vi så stod på samme klinik og kunne finde en fælles løsning. Som nogle tror på – og det gør jeg, så har psyken og fysikken ofte en sammenhæng. Og nogle gange ikke. Når det ikke havde en sammenhæng, samarbejdede vi ikke om dyrene under den samme session. På dyrelæge klinikkerne var der fuldt booket op, når jeg kom. Jeg bragte dermed kunder IND til klinikkerne og henviste disse dyr til dyrlægerne og de kiropraktorer og behandlere, som i forvejen var ansat på klinikkerne. Jeg overførte derfor nogle af mine kunder ind i klinikkerne. En oplysning, som DDD blev meget positivt overrasket over at høre og syntes var en god idé.

4) Jeg modtager mails og telefonopkald om, (og nu læser vi lige nøje efter), at der er nogle DYRLÆGER som truer de ANDRE DYRLÆGER, som jeg samarbejder med i en lukket gruppe på Facebook. De dyrlæger jeg samarbejder med modtager mails, opkald med trusler og bliver chikaneret i over en uge. Jeg er oplyst om hvem mange af dem der truer dem, er ved navns nævnelse. Så til dem af jer, som bliver så hidsige og føler jer ramt, så undrer jeg mig, da det ikke har noget med jer at gøre? I ved vel selv, om i har sendt en trussel eller ej!

5) De tre dyrlægeklinikker må bukke under for truslerne og stopper samarbejdet med mig. Jeg forstår dem og beder dem henvende sig til DDD (Danske Dyrlægers Forening) og spørge, om det er korrekt, at de kan få frataget deres bestallinger. 

6) Jeg skriver et blogindlæg om det, da jeg er rystet over, at nogle kollegaer truer andre af deres kollegaer UDEN at nævne navne. Uden at gå i detaljer med, hvad det er der er sket, da jeg har fået adskillige mundkurve på fra folk omkring mig, som er meget bange på dette tidspunkt.

7) Jeg bliver kontaktet af administratoren fra den lukkede Facebook gruppe, som spørger mig hvem der truer hvem? Jeg fortæller hende, at det må hun selv finde ud af, da det jo er hendes egen gruppe. ELLER hun kan kontakte dyrlægerne, der føler sig truet og spørge dem selv.

8) Jeg modtager et brev fra DDD, hvori de skriver: ”Vi har behov for at præcisere nogle af de udtalelser, som du fremsætter i dit blogindlæg dateret 21. oktober 2019. Heri fremsætter du en påstand om, at dyrlægerne som du samarbejder med, vil blive meldt til DDD med henblik på at fratage dyrlægerne deres bestallinger. Dette er ikke en reel mulighed, da det ene og alene er Fødevarestyrelsen, der varetager dyrlægers autorisationer og dermed er det også Fødevarestyrelsen, der kan modtage og behandle klager over dyrlæger. For at en dyrlæge kan få frataget sin autorisation kræves det, at dyrlægen på grund af legemlige eller sjælelige mangler, eller hvis dyrlægen har udvist grov uduelighed, ikke vil kunne udøve virksomhed på forsvarlig måde. De påstande som du fremfører i dit blogindlæg, er derfor ude af proportioner og vi ser derfor gerne, at du korrigerer disse misforståelser”.

9) Jeg ringer ind til DDD og forklarer hende, at det er ikke MIG, som truer mine egne samarbejdspartnere med at blive meldt og få frataget deres bestallinger. Det er deres kollegaer. Jeg beder hende kontakte de dyrlæger, som bliver truet og få en god snak med dem.

Jeg accepterer, at rette dele af min EGEN blog, fordi at hun ønsker det! MEN jeg vil også meget gerne dele på min EGEN blog, hvad det kræver for at få frataget sin autorisation. De rettelser der har været i mit første blogindlæg, er derfor en konsekvens af det brev jeg fik fra DDD til dem af jer, som OGSÅ er sure over det. Jeg bliver informeret af DDD om, at det skriv de har sendt til mig vil blive videresendt til de involverede parter. Dette siger jeg bare OK til velvidende, at alle mine rettelser og mine forklaringer IKKE fremgår af det brev til mig.

Jeg håber, at I er blevet klogere. Jeg håber, at til dem af jer som læser dette vil se, at dette her er fuldstændig ude af proportioner. Jeg har hele vejen igennem holdt en god tone og dialog. Jeg har IKKE kaldt dyrlæger for idioter, snæversynede mennesker og hvad jeg ellers får ind i mine indbakker diverse steder. Det må altså blive for jeres egen regning, at i vælger at læse hvad jeg skriver på den måde.

Jeg forstår slet ikke den vrede og energi der lægges herover? Jeg havde ønsket for os mennesker, at når nogle truer andre, så er det DET som får et fokus og det vil betragtes som uacceptabelt. Det handler ikke om jer! Det handler om at man skal behandle andre mennesker ordentligt, uanset om man er enige i, at nogle dyrlæger tør gøre noget anderledes eller ej.

Jeg vil altid samarbejde med andre behandlere og dyrlæger, som er åbne overfor mit arbejde og ligeledes at jeg er åben overfor dem.

Til alle jer, som tror på, at der KAN bygges bro mellem den alternative verden og hele tiden sikre en meget høj faglighed, når man går sammen, så ønsker jeg jer god vind og lys derude.

Kærligst

Ditte Young

Lær at forstå dit dyr

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og modtag gratis adgang til minikurset “Dyrs personlighedsprofiler og adfærdsproblemer”