Hestehvisker Ditte Young

Hvad er en hestehvisker?

En hestehvisker er det danske ord for det, der på engelsk oprindeligt hed en Horseman.

Du kender nok ordet horsemanship. Det betyder en mand, der kan håndtere heste. Altså at du som hesteejer eller rytter bliver bedre i stand til at håndtere din hest.

Som årene er gået, er ordet hestehvisker blevet sat i stedet for ordet dyretelepati eller dyretelepatør.

Dette betyder, at du er i stand til at tale med dyr igennem nonverbal kommunikation.

Denne rejse har jeg fulgt meget nøje, da jeg var én af de første, som fik ordet dyretelepati på Danmarkskortet. Det har været en meget lang og spændende rejse.

Det giver nu meget god mening at kalde en dyretelepatør for hestehvisker, fordi det er sådan det føles, når man modtager og sætter ord på de energier, som man som telepatør mærker fra hesten. Det føles næsten som om, at den hvisker dig i ørene.

At modtage energier telepatisk består af 3 metoder:

– At høre hvad hesten nærmest siger, som bliver omdannet til sætninger for dit indre øre
– At se billeder for dit indre blik, hvor hesten viser dig, hvad den vil fortælle dig
– At føle hvad hesten vil med sine beskeder til dig.

Denne er den vigtigste af de tre metoder. Det kræver, at du kan mærke forskel på, om din hest er motiveret af noget, bange for noget, eller om der er noget, som den ikke forstår. Dette kan f.eks. være fordi du ikke kommunikerer dine signaler eller dit kropssprog tydeligt nok ud til den.

Hestens signaler

Heste har forskellige måder at opfange dine signaler på. De er meget mere sensitive og sansende, end du måske forstår.

Din hest er et flokdyr og vil derfor altid ubevidst søge efter tryghed. Tryghed opstår ved, at der er en flokleder. Når du forbinder dig med din hest og trækker den væk fra resten af flokken, bliver det derfor din opgave at vælge, hvem af jer, som skal lede den anden.

Er det dig, som skal lede din hest? Eller er det din hest, som skal lede dig?

Din hest har sin helt egen måde at være i verden på. Dermed er den også født med en personlighed, som er lige så individuel som hos os mennesker.

Kombinationen af hestens personlighed og det, den mærker i relationen med dig, udgør dens adfærd sammen med dig.

Hvis du der opstår misforståelser imellem jeres signaler, vil det f.eks. komme til udtryk som adfærdsproblemer hos din hest.

Det kan lige så vel være dig, som ikke opfanger eller stoler på signalerne fra din hest, før den ”råber” meget højt og dermed ofte bliver farlig.

Hestens kommunikationsformer

Heste kommuniker på flere måder. De kommunikerer via:

– Kropssproget til dig og andre heste
– Duftssprog, f.eks. ser du at hingstene fornemmer, når hopperne går i brunst
– Energetisk sprog ved at de opfanger hos en anden hest, om den f.eks. er syg eller svagelig og dermed ved, at de skal trække sig eller passe på den anden
– Telepatisk sprog ved at de opfanger de tanker, billeder og følelser, som er omkring dem.

Hvad kan jeg bruge en hestehvisker til?

Når der opstår problemer med din hest, kontakter de fleste dyrlægen og får undersøgt, hvorvidt hesten har ondt, siden den ændrer adfærd. Det er også det fornuftige at gøre.

Men! Der er også den mulighed at spørge din hest selv ved at bruge en hestehvisker eller en dyretelepatør.

Det kræver selvfølgelig, at dyretelepatøren er fagligt kompetent og har en baggrund, som er dyb nok til at udtale sig.

Du kan enten trække referencer på vedkommende og spørge andre, hvad de har oplevet. Eller du er velkommen til at kontakte mig og spørge ind til en person, eftersom jeg har uddannet de fleste dyretelepatører og hestehviskere, som findes i Danmark i dag.

Jeg ved derfor, hvem jeg kan stå inde for og hvem jeg ikke kan stå inde for, da jeg ikke mener, at de er fagligt stærke nok.

En hestehvisker eller dyretelepatør er derfor et supplement til dyrlægens undersøgelser, hvor man kigger efter hestens mentale og fysiske tilstand. Man ser bl.a. på, om adfærden kan skyldes:

– En manglende forståelse for hestens personlighedsprofil og de redskaber, den har brug for, så den kan føle sig tryg og forstået og ikke skal ”råbe”, så det bliver farligt for dens omgivelser.
– Relationen mellem hest og rytter og om, hvorvidt hestens præmisser bliver imødekommet og set.
– Hvad hesten mærker i sin krop – her taler vi ikke om diagnoser, men om de små og fine ting, som et røntgenbillede måske ikke viser. Det kan være nerver, fastlåste chok og traumer, saddelspændinger eller foderallergi etc.
– Værktøjer og redskaber, som er designet til lige netop den individuelle hest for at løse et adfærdsproblem, hvis dyrlægen ikke kan hjælpe med det. Der, hvor dyrlægen ikke kan hjælpe, er jo netop i de tilfælde, hvor det handler om relationen og manglen på bevidstheden om hestens psyke og præmisser.

Hvilke opgaver har en hestehvisker eller dyretelepatør typisk?

Det er meget individuelt, hvad en hesteejer eller rytter ønsker at vide om sin hest. Det, som alle har til fælles er, at de ønsker viden om:

– Hestens personlighed
– Hvad hesten tænker om sin ejer/rytter
– Om hesten har ondt
– Årsager til adfærdsproblemer

Kan alle lære at blive hestehvisker?

Kan alle lære at bruge alle fem sanser hele tiden? Hvis du bliver i stand til det – og dermed er til stede i nuet – bliver din sjette sans (intuitionen) og din syvende sans (telepatien) også udviklet.

Når dette sker, modtager du telepatiske informationer enten via billeder for dit indre blik, tanker i dit hoved, eller følelser som når du bruger dine empatiske evner.

Når du lærer at sammensætte en eller flere af de tre metoder og skabe sætninger ud af dem, har du telepatisk kontakt.

Du er velkommen til at læse mere om online kurset Dyretelepati Basic her

Eller tage en professionel uddannelse til dyretelepatør her

Du kan læse mere om, hvad telepati er, i bogen ”Hvad hvisker hesten”, som du finder her

Eller tage en række online kurser, hvor du får hjælp til de mest udbredte adfærdsproblemer her.

Lær at forstå dit dyr

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og modtag gratis adgang til minikurset “Dyrs personlighedsprofiler og adfærdsproblemer”